Marduk announce tour of Latin America

Marduk have announced a tour of Latin America that will take place this coming April. Dates follow:

4/17 – Santiago, Chile | Teatro Mundo Magico
4/18 – Sao Paulo, Brazil | Clash Club
4/19 – Joinville, Brazil | UP
4/20 – Sao Leopoldo, Brazil | Sociedade Orpheu
4/21 – Belo Horizonte, Brazil | Stonehenge Bar
4/23 – Rio de Janeiro, Brazil | Teatro Odisseia
4/24 – Limeira, Brazil | Mirage
4/29 – Mexico City, Mexico | Foro Alicia
4/30 – Monterrey, Mexico | Cafe Iguana
5/02 – Medellin, Colombia | Teatro Matacandelas (w/ Kataklysm)
5/03 – Bogota, Colombia | Club Cadillac (w/ Kataklysm)