Ancst book September tour of Germany

Lineup: Ancst and King Apathy (select dates)
Tour moniker: Revolving In Isolation Tour

9/15 – Munich, DE | Kafe Marat *
9/16 – Karlsruhe, DE | P8 *
9/17 – Koblenz, DE | SK 2 *
9/18 – Wuppertal, DE | AZ
9/19 – Gießen, DE | AK44
9/20 – Münster, DE | Baracke
9/21 – Göttingen, DE | T-Keller *
9/22 – Rotenburg, DE | Villa *
9/23 – Hamburg, DE | Hafenstr *
9/24 – Berlin-Friedrichshain, DE | Zukunft am Ostkreuz *

* = w/ King Apathy